Etgar-Siud-About-Usטרום סיעוד

תהליך הזכאות לקבלת גמלת סיעוד עלול להמשך זמן רב. חברת אתגר, מבינה כי הקשיש וודאי יזדקק לעזרה סיעודית מיידית, עוד בטרם יתקבל האישור המיוחל מביטוח לאומי. לפיכך, תעמיד אתגר סיעוד ורווחה את אנשיה לשירות הקשיש כבר מרגע הפנייה לביטוח לאומי ותעניק לקשיש עד 6 שעות שבועיות ללא כל תשלום.

שירותי טרום הסיעוד של אתגר, יוענקו לאחר בדיקה שתתבצע על ידי העובדת הסוציאלית. בתום הבדיקה תתבצע הערכה ובחירת המטפל המתאים למילוי צרכי הקשיש , ובמקביל יתחיל שלב מילוי והגשת הטפסים לביטוח הלאומי.

לפרטים ומידע נוסף צרו עמנו קשר